گروه صنعتی اتحاد 
تولید كننده انواع شیرآلات گاز و آب "از سال 1354"
نمونه محصولات
درباره گروه صنعتی اتحاد
گروه صنعتی اتحاد كوشش خود را در زمینه تولید شیر آلات گاز و آب در سال 1354 آغاز نمود. این واحد در ابتدا فعالیت خود را در زمینه تولید شیر آلات پیك نیك شروع و در ادامه و در پی سیاست توسعه سازمان اقدام به ایجاد تولید شیر اجاق و شیر سیلندر 11 كیلوئی نمود.این واحد با توجه به پیشرفتهائی كه در زمینه كیفیت داشت موفق به اخذ مهر استاندارد در سال 1371 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و درج آن بر روی محصولات خود گردید.همچنین در ادامه فعالیت خود در راستای همین سیاست موفق به ایجاد بهره برداری از خط تولید شیر ربع گرد درسال 1381 و اخذ مهر استاندارد از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درهمان سال شده است. ادامه
 
اخبار و تازه ها